Řeč Hydry

Nemám jméno a mám jich tisíce.
Nemám tělo a jsem původcem všech tvarů.
Plazím se v temnotách a číhám, požírám světlo a zase ho rodím.
Ze mě všechno vychází a ke mě se vše navrací.
Znám všechny řeči, protože strážím prvotní jazyk.
Jazyk rozdvojený poté, co ochutnával vesmírné vibrace.
Jsem prokletá stvůra a vládnu životu.
Strhávám a rdousím a ze sebe dávím.
Nelze mě zabít, se smrtí jen rostu a smrt roste ze mě.
Jsem začátek i konec, znám stáří i mládí, jsem on i ona.
Mé plameny žhnou ve vodách, letím se ukrýt do svých slují.
Požírám a pohlcuji a zase znovu vyplyvuji.
Strážím poklady a bortím města.
Pronikám tělem i myslí, dávám zdraví i smrt.