Hadi Starého zákona I. – Prvotní hřích

29182-large

První Mojžíšova

1, 23 – 25: Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

1, 26: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“

1, 27 – 30: Bůh také řekl. „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.

adam_and_eve_1

3, 1 – 5: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je usprostřed zahrady, Bůh řekl: „Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

3, 9 – 15: Hospodin Bůh za volal člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl:“Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Člověk  odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“ I řekl Hospodin Bůh hadovi:
Protožes to učinil, buď proklet,
vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře.
Polezeš po břiše,
po všechny dny svého života
žrát budeš prach.
Mezi tebe a ženu
položím nepřátelství,
i mezi símě tvé a símě její.
Ono ti rozdrtí hlavu
a ty jemu rozdrtíš patu.“

___________________________________________________________________________________________________________

Tohle je, jak známo, jeden ze základních západních mýtů. I když pochází z Orientu (Kde, kdy a jak západ končí a začíná je samozřejmě problém). Jeho životnost je neuvěřitelná. Nepochybně za ni vděčí křesťanství, oné prazvláštní sektě z období helénismu, která se stala jednou z vládnoucích světových organizací. A její vláda byla spojena právě s tímto mýtem.

Pokud se soustředíme pouze na hadí motiv a pomineme otázku lidského panství, hříchu, viny, atd., tak první pozoruhodnou věcí je to, že had je  tu zobrazen jako součást stvoření, patří mezi to, co je dobré. Dokonce plazivost jako taková je, zdá se, považována za jeden z významných znaků pozemských tvorů: „všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ Bohužel nemohu čerpat z originálu, ale bylo by jistě zajímavé zjistit, jestli výraz „plazit“ koresponduje v hebrejštině nějak se slovem had. Vypadá, to ale, že plaz je tu nějak obecnější a nevztahuje se pouze na to, čemu říkáme plaz v češtině: „nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Dokázat to ale zatím nemohu, to by skutečně vyžadovalo rozsáhlé studium originálu. Ovšem situace „hada“ by se tím radikálně změnila, protože had by pak byl vlastně jakýmsi zástupcem všeho živého na zemi.

Nebo je možné, že tím měli staří Hebrejci na mysli plaza jako toho, kdo není člověku užitečný, kdo mu neslouží, ale škodí, tzn. škodlivou stránku přírody, pochopitelně škodlivou z hlediska pastevců, zemědělců a kočovníků Blízkého východu.  Tzn., že by hebrejský mýtus o hadovi byl vlastně odpovědí na otázku „Proč žijí na zemi škodliví tvorové?“.

Nevím ale, jak by se pak dalo vysvětlit to, že had je „nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil„. Jak to, že had zná tajemství stromu poznání? A proč je to vlastně had, kdo ženu pokouší? Proč to není třeba lasička nebo vrána nebo jakákoliv jiná bytost?
S hadem se v židovském stvoření objevuje lež a podvod. Jaké jsou ale motivy této lži? Had chce, aby žena otevřela oči a poznala, tak jako Bůh, dobré a zlé. Proč to chce? Je snad had původcem svobodné vůle? Je tím, kdo vytrhuje člověka z nevinné nevědomosti o povaze vlastních činů a ukazuje mu, že mohou být dobré nebo zlé? Proč to nebyl sám Bůh, kdo ukázal člověku povahu jeho svobody? Proč je člověk za svou svobodu trestán?

Zdá se jakoby hebrejský bůh jednal s člověkem jako pastýř s dobytkem. Když mě budeš poslouchat, budeš mít dost pastvy, vždyť ti dávám celou Zemi. Když se ale budeš chtít řídit vlastní vůlí, tak ses vlastně splašil a já tě poženu leda tak na porážku. Dobytek, co se pořád plaší a utíká, nemohu potřebovat.

Hebrejci tedy zřejmě chápou svobodu volby jako trest, je to pro ně základ hříšnosti, tzn. negativity člověka. Člověk je ten, kdo, jak je ze zkušenosti zřejmé, nesplývá s místem vymezeným mu ve stvořené přírodě, dokonce ani žádné takové místo nemá. Jediným jeho pravým domovem, místem, kde je bez viny a nemusí se rozhodovat, je místo mimo přírodu, mimo ten svět, v rajském bezčasí dokonalého splynutí se stvořením.

Možná že had je tím, kdo způsobuje přechod z rajského do lidského stavu právě proto, že představuje odvrácenou tvář přírody – hlavně jeho jed. Příroda není právě přátelské místo, není to rajská zahrada, je plná šelem, nástrah a nebezpečí a had je možná jejich ztělesněním. Také proto je patrně nejchytřejším tvorem, zbavuje totiž člověka iluzí o neporušeném stavu splynutí. Příroda, která byla zcela božská a nádherná, se stává smrtící a nebezpečnou. Člověk se musí bránit a musí se naučit rozeznávat, co je pro něj dobré a co není.

A ještě jednou: Proč tedy had a ne někdo jiný? Napadá mě srovnání poslední výše citované pasáže se zaříkáváním egyptského prahada Apepa. Veršovaná pasáž, v níž je had proklet, působí jako součást rituálu. Rituálu, při němž byly zaříkávány síly zlé a nečisté, síly chaosu a smrti, které zapříčiňují, že ve stvoření není všechno tak úplně v pořádku, tak úplně podle dokonalého božského LOGU. Příroda má sklon být nepředvídatelná, resp. smrtící. Není to pouze dárkyně a živitelka, ale také strašlivá síla zániku a zničení. Ta má být božským prokletím navždy zažehnána a realita se má stát černobílou. Na jedné straně dobrotivý Hospodin, na druhé straně hříšné stvoření.

pitvok se představuje:

czech republic česká lípa severní čechy tereza rozárka a lenka hudba a vědění
Příspěvek byl publikován v rubrice Hadi, náboženství, vznik života se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

13 reakcí na Hadi Starého zákona I. – Prvotní hřích

 1. michal napsal:

  Hodně problematický příběh. Na jedné straně „viděl Bůh, že je to dobré“ na druhé se mu to podle všeho vymklo z rukou, což podle své vševědoucnosti předpokládal? Následné prokletí hada a vyhnání člověka, důraz na „v potu tvářě budeš dobývat svůj chléb“ vskutku jakoby vytvářelo dojem autoritativního Hospodina, toho, který trestá. A nedůvěra člověka v přírodu, coby nepřátelské prostředí…další důsledek řetězení událostí? ještě postřeh: dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm… byl člověk stvořen jako vegetarián? A je jeho masožravost dalším důsledkem vyhnání?

 2. pitvok napsal:

  Problém je v tom, že člověk podle mě nebyl stvořen. Tedy ne ve smyslu stvoření hotového prototypu lidské bytosti z hlíny. To zní spíš jako alchymický golem. Ve vesmíru jistě existují možnosti tak nekonečné, že může dojít k samoorganizaci hmoty, která vyústí do vzniku inteligentních bytostí schopných chápat a pojmenovat sebe samé. Vše živé vychází ze „sil“ přítomných ve vesmíru. Jaké jsou to síly je otázka.

  Navíc si myslim, že je to spíš zemědělská metafora, že v tý oblasti pro ně pěstování ovoce znamenalo vzácnost a tím pádem dobrou obživu.

  Nechce se mi věřit tomu, že by se Hebrejci řídili příkazem nezabíjet nebo ho měli za ideál a přitom by prováděli zvířecí oběti.

 3. jirka napsal:

  k samoorganizaci hmoty: počkáme si, až nám to počítače spočítají?

 4. vitpokorny napsal:

  to jirka: to nevim, jak by bylo možný spočítat a co vlastně? Jestli narážíš na to, že je to vědecká představa oproštěná od boha, tak souhlasím. Je to ateismus jako celá věda. Ale teorie samoorganizace čili autopoiesis podlě mě počítá s tím, že hmota se dokáže do tvaru živé bytosti zorganizovat tehdy, pokud dokáže komunikovat, tzn. rozlišovat stupně přijatelnosti ve svém prostředí a podle toho se k němu chovat. ????

 5. hrnek napsal:

  ty obeti – neni to tak, ze ma cenu obetovat jen to, co obvykle „neobetujeme“? ritual byl vzdycky spojen s chovanim, ktere bylo jinak zakazano

 6. pitvok napsal:

  to hrnek: záleží na tom, o jakým rituálu mluviš. Zabití zvířete podle mě nebylo braný jako zabití, o kterým mluví Pentateuch čili vražda. Zabití zvířete bylo něco běžnýho, ale přesto významnýho – potrava. Bohům nabízím to, čeho si sám cenim. Nespojoval bych rituál obecně, jestli něco takovýho je, nutně s tabu. Rituálů je mnoho – obětní i svatební, sportovní i sexuální – a mohou se týkat i zcela běžných věcí.

  • Had byl jen prostředek napsal:

   Obětování zvířat –
   Smytí hříchu
   Lidé obětovali zvířata ,to byla první etapa .
   To nebylo určeno na věky , jen do určité doby .
   Než se obětoval Ježíš Kristus .
   Ten svou krví smyl hříchy lidí .
   Vzpomeňte si na to když jste byli děti .
   Také vás trestali rodiče a proč ?
   Aby jste si zapamatovali ,že vaše jednání nebylo správné .
   Ale Když už jste dospělí ,tak to už jste hotový lidé ,kteří by měli vědět ,že se určité věci nesluší dělat .
   O tom to je ,to jsou ty oběti ,lidé dříve obětovali ,zvířata proto ,aby si pamatovali , svůj hřích a neopakovali ho .
   Když jsem byl dítě také jsem zlobil , pokud mě rodiče potrestali mě více či měně podle toho co jsem udělal .
   A věřte mi že málo kdy jsem udělal stejnou hloupost , pokaždé to bylo něco jiného , proč ???
   Nikdo nechce být potrestán .
   Ten kdo má úctu k rodičům ,nechce opakovat stejné chyby .
   Stejné je to u Boha i on je vlastně váš stvořitel a otec .
   To se přesně píše v Bibli .
   jinak si to neumím vysvětlit , oběti které nejsou upřímné nemají smysl .
   protože se minou pravdě .
   Jan Hus byl proti odpustkům ,je to tak .
   nechci říci že on věděl všechno ,ale v tomhle měl pravdu i on se učil z vlastních chyb .
   Pro mě to byl jeden z průkopníků pravého pochopení života .
   Bible je tak jednoduchá ,jen to chce s rozvahou číst a neděl hned svoje osobní závěry .
   ale vracet se k tématu .
   Dívat se na svět střízlivýma očima .
   Možná vám připadám jako hloupí a blázniví , ale říkám vám vy koukáte přes zamlženou sklenici od mléka .
   když jsem přečetl Bibli poprvé vůbec mě to nebavilo ,byl jsem ještě kluk .
   A říkal sem si že je to vymyšlená legenda plná násilí .
   A že( PREJ )Bůh je dobrý ..,
   ale vždyť jsou to lidské dějiny .
   Docela mě to dnes baví sem něco psát .

 7. less then zero napsal:

  Protožes to učinil, buď proklet,
  vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře.
  Polezeš po břiše,
  po všechny dny svého života
  žrát budeš prach.

  Jak tedy vypadal had, když mluvil na Evu?
  Na všech obrazech s tématem prvotního hříchu je had zobrazen, jako ten kdo leze po břichu…v čem je smysl toho prokletí, když je Had zobrazován stejně jako plaz před prvotním hříchem i po prvotním hříchu?

 8. less then zero napsal:

  našel jsem jeden obraz s tématem prvotního hříchu Cituji:

  V křesťanské ikonografii se had objevuje na jednom z nejčastějších vyobrazení, kterým je Adam a Eva a První hřích. V tomto případě je had ztělesněním ďábla a vyjadřuje pokušení jímž se nechala zlákat žena, proto je někdy had zobrazován s ženskou hlavou, např. u Prvotního hříchu od Huga van der Goes nebo od Michelangela Buonaroti v Sixtinské kapli.

 9. vitpokorny napsal:

  to less then zero: no nejsem si právě jist tím, že se jedná o ztělesnění ďábla. Ve starém zákoně se o ďáblovi neříká ani slovo, to je až pozdější křesťanská interpretace, která je podle mě tradiční a taky zavádějící – v tom smyslu, že hada, který je podle mě symbolem původní samoplodivosti přírody, vykládá jako zlo.

 10. Anonymní napsal:

  sprostáci…………………

 11. Had byl jen prostředek napsal:

  Had jako takový není a nikdy nebyl chytřejší než člověk . je to jen zvíře které se řídí instinktem .
  Ten pradávný had /zvíře/ byl jen nástrojem mnohem inteligentní bytosti .
  To byla vlastně vzpoura proti Všemohoucímu Bohu . ten někdo chtěl podrýt AUTORITU Boha .
  Vzepřel se vlastně jeden z andělů . Ten použil hada jen jako nástroj k prvnímu hříchu .
  On chtěl porušit soulad , který bůh vytvořil . Pro pochopení Bible je důležité znát celou Bibli .
  Tady jde o to jestli si lidé dokáží sami vládnout .
  Pokud se znáte trochu historii tak , máme vlastně velké problémy vládnout nad zemí .
  Není dne kdy někdo z lidí netrpí . v podstatě není na světě nikdo kdo by všechny nasytil a uzdravil.
  Která vláda kdy byla spravedlivá ?
  Zatím jsem žádnou nenašel .
  Přečtěte si příběh Saula , Davida a Šalamouna .
  Všichni tři byli poctivý a uznávali Boha . ale nakonec všichni zhřešily .
  Saul byl velký ,silný muž z bohaté rodiny . později byl prchlivý , samolibí nedočkavý ,nepřející a závistivý.
  David byl chrabrý , věrný , ale také zhřešil vzal si něco co nebylo jeho .
  Šalamoun byl bohatý jak na mysli tak i majetkem pomíjívým ,ale nakonec hřešil dělal ústupky ,kvůli svým ženám které nedodržovaly Boží zákon ,měl zamlžené myšlenky a jeho rozhodování přestalo být adekvátní a bezmyšlenkovité .
  Podívejte se na dnešní politiky a i jiné organizátory .
  Nejdříve vás přesvědčí ,aby jste jim věřily ……všechno zlepšíme a bude dobře .
  Ale nakonec nedokáží dodržet slib , příčin je mnoho . nedokáží přesvědčit jiné politiky ,vlády ,ani obyčejné lidi .
  Ponaučení o stromu poznání je ,že jsme jen malé děti . Chceme si hrát a být šťastní .
  Ale panování člověka nad člověkem se ,až doposud neosvědčilo .
  Jinak Bůh jako takový dává všem inteligentním Bytostem jak na zemi tak i v nebi svobodnou vůli .

  Pokud je řeč o počítačích – moje osobní úvaha
  Je to opravdu hodně inteligentní systém a stále se šílenou rychlostí vyvíjí ,ale pozor ,jsou tu škůdci ,kteří tuhle inteligentní mašinu napadají ,tak se musíme stále bránit .
  antiviry a pod. Kdyby jich nebylo zapotřebí to by bylo úžasné .
  Jenže my nejsme dokonalí a stále chceme škodit druhým ,to je náš nedokonalí svět .

  Máme nápravná zřízení , věznice , zákony a mnoho dalších vymožeností a nic nepomáhá .
  Hlavně se nic nezlepšuje , ba naopak . Můj úsudek .
  Výra jakou nám svět ukazuje ,ve filmech zprávách ,všechno je lež .
  Od počátku se klaníme věcem vytvořeným lidmi vytváříme si modli .
  I ten Křiž na kterém je vyobrazen Ježíš Kristus ,je jen modla která nemá pro nás pro lidi žádný význam . A ti , kteří se už vůbec k žádným Bohům nemodlí , ti lpí a modlí se k majetku ,který si stejně do hrobu nevezmou .

  Jak můžeš být opravdu šťastný a svobodný ……..Miluj miluj sebe i ostatní neodsuzuj nikoho ,ale
  hlídej sebe ,aby jsi sám dělal co nejméně škody .
  Pomáhej svým bližním , svým dobrým srdcem .
  Někdy stačí jen dobré slovo úsměv a mít pochopení .
  před pár lety jsem se se staral jen o to ,abych měl hodně peněz ano měl jsem jich opravdu víc než někteří jiní a vůbec sem si jich nevážil a rozhazoval jsem opravdu nehorázné částky ,tvrdě jsem dřel a utrácel ,………vůbec jsem nebyl šťastný vyděl jsem jen to pozlátko ,ale nasytil jsem se spíš přesytil . a pak jsem se dlouhou dobu ptal proč ???
  Měl jsem všechno po čem jsem toužil .Peníze , úctu druhých atd .
  Studuji bibli víc než 2 roky .Z mnoha věcmi jsem dlouho nesouhlasil ,ale postupem času tam každý kdo chce najde cestu jak nejlépe prožít svůj život .
  A ještě k tomu dostáváš naději … ŽE jednou bude všechno v pořádku a správně.
  no nejspíš už budu končit , nejsem žádný fanatik ,jen se snažím vidět věci střízlivě .
  Neočekávám že všichni lidi tohle pochopí ,není to těžké ,ale lidé neradi slyší pravdu .
  i mě se občas pravda nelíbí . Ale lež ta má opravdu krátké nohy .
  Snad si to někdo přečte a možná popřemýšlí a stane se z něj hodnější a láskyplnější Člověk .
  přeji všem štěstí v životě a pravé poznání .

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s