APOFIS

Z níže uvedených převyprávění mýtu o Apepovi by se mohlo zdát, že tento had bude v egyptském myšlení bytostí negativní.  Když se ovšem začteme do přepisů vlastních egyptských textů bude to už vypadat mnohem složitěji. Hadí symbolika v egyptském náboženství je mnohovrstevnatá a had rozhodně nepředstavuje pouze síly chaosu a zla, ale je naopak často k vidění v kontextu opačném.

[My] soul is among . . . . . . you who have done battle on my behalf, who have protected me against Apep, who have life through my soul, who have being through my bodies, who stablish your seats of holiness which have been decreed to you that ye may exist therein, [who are with your souls] by day, who are in my following in the Tuat, when I make my way through the night and when I destroy the darkness (Kniha Bran)

Apép, Apop, Apepi, Apofis, Aaapef, Rerek – démon, ztělesnění temnoty a chaosu, opak světla a Ma’at. Uctívaný od doby Střední říše. Byl mu udělen titul „Nepřítel Rea„. Svou funkci získal po spojení Atuma a Rea v božstvo Atum-Re.  Byl ztělesněním veškerého zla ve formě hada nebo krokodýla, v pozdním Egyptě dokonce draka.  Získal také tituly jako „Had Nilu“ nebo „Zlý ještěr„.

Vyobrazení hada jako možného nepřítele slunečního boha lze v Egyptě spatřit už na 4000 let staré nádobě z naleziště Naqada. Hadovití nepřátelé slunečního božstva jsou doloženi v Textech z pyramid a jinde ještě před objevením se jména Apep.

Etymologie jména Apep není zcela jasná, podobný kořen slova ve starověké egyptštine nikde neexistuje. Přesto se vykládá pomocí výrazu „vyplyvnutý“. Jako vyplyvnutý byl Apep patrně stvořen staroegyptskou bohyni Nit, která byla v tradici Devítky ztělesněním pravod stvoření a vyplivla dlouhou slinu na boha Nu, ztělesnění téhož v Osmičce. Podle některých vykladačů mohl být sám Apep starším stvořitelem a pánem bohů. Po nájezdech Hyksósů a ustanovení Seta hlavním božstvem se hlavním bohem zla stal Set, který postupně přebral všechny Apepovi znaky, až s ním nakonec splynul.

Příběh o boji mezi Apepem a Reem byl napsán až v době Nové říše. Apep leží celý den skryt za horizontem, čili je součástí podsvětí, ve dne nemůže na všemocného Rea zaútočit. Podle jedné verze číhá Apep na Rae na západě v hoře Bakhu, v místě, kde slunce mizí za obzor. Podle jiné verze útočí na Rea těsně před soumrakem v desátém okrsku Noci. Ale míst, kde by se mohl skrývat je tolik, že si díky tomu Apep vysloužil titul „Obkružitel světa„. Apep byl tak obrovský a mocný, že jeho řev zatřásl celým podsvětím. Podle některých verzí je Apep v podsvětí ve vězení a zuří tam, protože byl dříve vládnoucím bohem, ale Re ho svrhl z trůnu, příp. páchal zlo a byl v podsvětí uvězněn za trest.

V bitvě používal Apep magický pohled, který Rea  a jeho doprovod zhypnotizoval. Apep je chtěl spolknout zatímco dávil podsvětní řeku, po které Ra cestoval. Apepovi často v boji pomáhali jiní démoni, hlavně Sek a Mot. Když Apep hltá své protivníky, způsobuje to narušení vesmírného řádu, provázené bouřemi a zemětřesením. Někdy se mu dokonce podaří pohltit Ra i během dne, což odpovídá zatmění slunce, Re je však svými pomocníky velmi brzy osvobozen.

Každodenní Apepova porážka byla zajišťována modlitbami kněží a věřících v chrámech. Množství různých rituálů sloužilo k jeho zahnání a pomáhalo Reovi v jeho cestě podsvětím. Hlavní rituály a postupy byly zaznamenány např. v Knize svržení Apepa nebo v Knize Apofisově. Jeho postupné zahánění bylo rozděleno na několik kroků: Plivání na Apepa, zadupávání levou nohou, probodení Apepa kopím, spoutání Apepa, rozřezání Apepa nožem, upálení Apepa. Příběhy Apepovi porážky byly často provázeny návodem na výrobu voskových figurin či kreseb, na které pak bylo ritálně pliváno, atd.

Jelikož byl Apep obyvatel podsvětí, byl také někdy považován za „požírače duší“, a proto se před ním museli chránit tak mrtví, takže byli často pohřbíváni spolu se zaklínadly, která ho mohla zničit, jak dokládá velké množství Knih mrtvých.

WIKIPEDIA

___________________________________________________________________________________________________________

Apep byl božstvem zla a zkázy sídlícím ve věčné temnotě. Každý den se pokoušel spolknout Sluneční člun boha Rea na jeho cestě podsvětím.  Původní Setovou rolí bylo bojovat s Apepem a zabránit mu ve zničení člunu. Někdy se to hadovi podařilo a svět upadl do temnoty. Set a jeho společník Mehen, však udělali díru v Apepově břiše a  Sluneční člun mohl uniknout.  Apep velel armádě démonů, která sužovala lidstvo.

Kněží boha Rea vykonávali každoročně velký rituál Vyhánění Apepa. Uprostřed chrámu bylo umístěno zpodobení Apepa a kněží se modlili, aby se do hada vtělilo veškeré zlo celého Egypta.  Socha pak byla pošlapána, rozdupána a rozmlácena holemi, potřísněna blátem a nakonec spálena a zcela zničena.  Tak se podařilo Apepa zase na rok zastavit.

http://www.touregypt.net/godsofegypt/apep.htm

__________________________________________________________________________________________________________

Apophis byl velkým nepřítelem slunečního boha Re. Byl ztělesněním sil rozkladu, temnoty a nebytí. Byl jakousi propastí, černou dírou. Každého, koho pohltil, odeslal do nebytí, kterého se Egypťané tak báli. Protože existoval mimo přírodu, nepotřeboval žádnou potravu kromě vlastního řevu. Byl to obří had a měl existovat od počátku času ve vodách prvotního chaosu ještě před stvořením. Jeho moc byla tak velká, že mohl existovat donekočna v nikdy nekončícím cyklu útoku a porážky. Je znám pod mnoha jmény: Zlý ještěr, Nepřítel, Protivník, Obkružitel světa či dokonce Had znovuzrození.

Není doložen před obdobím Střední říše. Zdá se, že egyptská mysl ho zplodila během krize hned po době velkých pyramid.  Hlavní období rozvoje jeho mytologie spadá zřejmě do období Nové říše. V různých textech lze nalézt líčení jeho zlých skutků. Nejznámější je pronásledování slunečního člunu boha Rea.  Právě když se měla sluneční bárka vynořit ze své noční plavby podsvětím, zaútočil Apop a jeho strašlivý řev se nesl temnotou. Had prý zatarasil člunu cestu svým zakrouceným tělem, které je proto označována jako „písečné břehy“, a také chtěl pohltit podsvětní řeku.

Někdy je Apofis ztotožňován se Setem, bohem chaosu. Apofis je však vždy a za každých okolností hrozivý a temný, kdežto Set může být někdy i dobrotivý. Set měl dokonce původně za úkol bránit člun boha Rea před útoky hada. Podle některých vyprávění dokázal Apofis zhypnotizovat Rea a všechny, kdo byli s ním, kromě Seta. Ten dokázal jeho smrtícímu pohledu odolat a zahnal ho úderem svého kopí.

Podle jiné verze byly do této stále se opakující bitvy o zachování stvořeného řádu jak Re a jeho doprovod, tak také mrtví putující podsvětím zosobnění bohem Šu. Hlavně podle Knihy bran pomáhají Reovi bohyně Isis, Nit a Serket, spolu s dalšími menšími božstvy a nějakým druhem opic, chytit Apepa do kouzelné sítě. Nakonec byl bohy polapen a Horus rozsekal jeho tělo na kusy. Apep ovšem každou noc ožívá a útočí znovu. Podle některých verzí mýtu je Re dokonce Apepem chycen do smyčky hadího těla nebo přímo spolknut a zase vyplivnut. Což je metafora znovuzrození a obnovy.

Apofis byl také, stejně jako Set, ztotožňován s hrozivými přírodními jevy jako bylo např. zatmění slunce, velké bouře či zemětřesení. Byl proto chápán jako neustálá hrozba pro stabilitu celého vesmíru.

Obvykle je Apofis v pohřebních textech popisován jako velký had se zploštělým a dlouze zakrouceným tělem. Někdy je uvedeno, že byl dlouhý okolo 16 metrů a přední část jeho byla z křemene. Obvykle je zobrazován ve fázi polapení, rozřezání nebo během toho, kdy je ničen, často množstvím nožů. V hrobce Ramessse VI v Údolí králů je Apofisovo zobrazení doplněno 12 hlavami, které představují ty, které spolykal a kteří jsou nyní, poté co je poražen, osvobozeni. Jakmile Re kolem hada propluje, mají se hlavy vrátit zpět do Apofisova břicha dokud nebudou zase osvobozeny. V různých soukromých hrobech, na pohřebních papyrech, atp. je líčena scéna, kdy se Re a Hathor ve formě kočky pokoušejí zabít hada nožem. Symbol hada se také vyskytuje na několika chrámových plastikách v Dendeře, Luxoru, Deiru, El-Bahri či Filae. Na symbolu je zobrazen král, který udeřil do oválného předmětu představujícího zlé „Apofisovo oko“.

http://touregypt.net/featurestories/apep.htm

________________________________________________________________________

Apep byl znám pod různými jmény. Většinou byla ale dávána přednost tomu nechávat ho bezejmeným. Protože ať už bylo jeho pravé jméno jakékoliv, bylo udržováno v tajnosti, aby se jeho vyslovením nedodávala tomuto mocnému démonovi další síla.  Apepova moc představovala chaotickou stránku vesmíru, ničivou a temnou tvář přírody.

Ačkoliv většinou je Apep popisován jako zlý, raní tvůrci mýtů si byli vědomí toho, že život znamená sounáležitost protikladných hodnot. Skutečnou moc bylo proto možné vidět v protikladu mezi Apepem jako ničivou temnotou a Reem jako slunečním božstvem dávajícím teplo a světlo, když cestuje nebem na své sluneční bárce.

Každý den se pokoušel Apep přerušit cestu slunečního člunu vedoucí z východu na západ. Bouře, tma, zatmění, déšť – to všechno byly zbraně použité proti Reovi a jeho vládě v nebi. Umírající bůh Re doputoval do podsvětí na začátku noci a na začátku každého dne se znovu zrodil.

Re byl na své pouti vždy provázen mocným božským doprovodem. Bohové Set a  Mehen bojoval proti drakovi noži a kopími. Osiris, pán podsvětí, a jeho sestra Isis, spolu s bohyní Neftys, používali modlitby a prosby, které měli Rea magicky ochraňovat.  Na zemi mu pomáhali lidé a kněží prostřednictvím modliteb, zaklínadel a rituálního vyhánění, aby tak zajistili pokračující Reovo vítězství nad temnotou.

http://www.squidoo.com/apep
____________________________________________________________________________________________________________

Překlady staroegyptských textů na Internet Sacred Texts Archive

Zaříkávání Apepa

pitvok se představuje:

czech republic česká lípa severní čechy tereza rozárka a lenka hudba a vědění
Příspěvek byl publikován v rubrice drak a hrdina, Hadi, náboženství, serpent se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 reakce na APOFIS

  1. Pingback: Hadi Starého zákona I. - Prvotní hřích « HYDRO-BLOG

  2. jak napsal:

    mohl byste mi napsat anubys a apofis je rozdyl vym toho docela dost o tomto projevu ale potreboval bych znat vic ale treba vetsi pslete my dokumentaci o tomto projevu treba zni i kral tutanchamon dekuju

  3. Apep sachmur napsal:

    Anubys bil před 5 tisici leti a šrech neboli aphovys Anubys je buch mrtvich a Apep je buch psvety a ja sem jeho předkove viš a sem z Egypta ale tady v čechaj sem doktor a neumim ten vaš moc českaj jazyk

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s